på Ljøsta, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren

Skrivemåter
Ljøsta (vedtatt av kartverket 14.2.2013)
Ljøstra (avslått av kartverket 14.2.2013)
Ljøstren (avslått av kartverket 14.2.2013)