på Brekka, Nerås, Nesset

Umatrikulert plass under gnr. 76