Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 64, Rørset, bnr. 2, Rørset. Skyld: 1 mark 79 øre