på Vestre, Ljørvoll, Nesset

Gnr. 74, bnr. 1

Også kalt Ytre Ljørvoll, og Klokkargarden etter brukeren 1884–1923