på lnr. 202, Litle Bergsethjellen, Nesset

Matrikkel
1840: mnr. 88, Bergsætjeld lille, lnr. 202, Bergsætjeld lille. Skyld: 2 daler 3 ort 7 skilling
I 1874 ble bruket delt i senere bnr. 2 og 3