på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Nesset

Gnr. 99, bnr. 1

Kalt Knutgarden etter selveiere fra 1801 og utover