på Reitasletta, Nerland, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 9, Reitesletten. Skyld: 46 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 9
I 1971 ble husene utskilt som bnr. 18 (Sletta II) og jorden lagt til bnr. 6