i Brekka, Meland, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 48, Meland, bnr. 1, Brekken (kun ett bruk). Skyld: 3 mark 50 øre