på bnr. 5 & 6, Nerland, Nesset

Matrikkel
Tidligere bruk, delt på begynnelsen av 1800-tallet i senere bnr. 5 og 6