på Øra, Nauste, Nesset

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under senere gnr. 93