på Skaget, Ljøsta, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren, bnr. 5, Ljøstren. Skyld: 12 øre

Utskilt fra et oppdelt bruk kalt Ivagarden