på Holen vestre, Nauste, Nesset

Matrikkel
Gnr. 93, bnr. 1