på Langset nedre, Langset, Nesset

Gnr. 56, bnr. 1