på Hammaren, Nauste, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 93