på Døving, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 26, Døving