på mnr. 53, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 55. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 54. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340624
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 53
Nytt hus reist 1888

Huset stod omtrent der Storgata 42 senere ble bygd