i Dalamyra, Langset, Nesset

Umatrikulert plass under gnr. 56

Omtrent der det senere bruket med samme navn ligger