på bnr. 3, Klokkset, Nesset

Matrikkel
1890: gnr. 22, Klokset, bnr. 3, Klokset. Skyld: 1 mark 4 øre

Kalt Reitli etter selveier 1922–34