på Marsteinplassen, Nauste, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass, tilhørte fra 1870 senere bnr. 9