på bnr. 1, Jevika, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 18, Djupvik, bnr. 1, Djupvik. Skyld: 2 mark 22 øre