på mnr. 91, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 91. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 91. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340631
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 91. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063022

Tunet til hovedbruket av Reknes gård frem til omkr. 1780 (se også mnr. 17)
Også kalt Macégården etter Auguste Macé
Huset stod omtrent der Storgata 56 senere ble bygd