på Indre Skorga, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Skorgen Indre
Fra 1964: gnr. 119

Skrivemåter
Indre Skorga (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Skorga, indre (godkjent av kartverket 1971)
Skorga (godkjent av kartverket 1979)