på Sagøya, Indre Bogge, Nesset

Umatrikulert plass som trolig lå ved utløpet av Boggeelva