på bnr. 4, Indre Lange, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 4, Skolegarden. Skyld: 4 mark
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 4

Bruket fikk navnet Skulgarden, trolig etter Anders Andersson (s.d.)