på Indre Lange, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Geistlig tilhørighet
Vistdal sogn
Opprinnelig i Veøy prestegjeld, men Nesset ble utskilt som eget gjeld før 1701

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre
Fra 1964: gnr. 114

Skrivemåter
Indre Lange (vedtatt av kartverket 13.2.2013)
Lange (avslått av kartverket 13.2.2013)
Lange indre (avslått av kartverket 13.2.2013)
Indre Langa (avslått av kartverket 13.2.2013)
Langa, indre (avslått av kartverket 13.2.2013)