i Otta, Klokkset, Nesset

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 22, Klokset, bnr. 6, Otten. Skyld: 54 øre