i Olagarden, Indre Bogge, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 2, Bogge Indre, bnr. 3, Olagaarden. Skyld: 3 mark 21 øre
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 3