på bnr. 1, Høvika, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 21, Høvik, bnr. 1, Nilsstuen

Kalt Nilsstua etter bruker fra 1761 og Kristen(sen)stua etter selveier fra 1873