på bnr. 1, Indre Lange, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 55, Lange Indre, bnr. 1, Olagården. Skyld: 4 mark 12 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 1

Kalt Olagarden