på Husby, Nesset

I Eresfjord tinglag, fra 1838 Nesset kommune
I Eresfjord og Vistdal kommune 1890–1963

I Eresfjord sogn, Nesset prestegjeld

Matrikkel
Mnr. 201
1838: mnr. 75
1886/90: gnr. 33, Husby («Udtales Hyssby»)
Fra 1964: gnr. 92