på bnr. 1, Hoem, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 23, Hoem, bnr. 1, Hoem. Skyld: 1 mark 83 øre
Fra 1964: gnr. 82, bnr. 1