på Nygjerdsletta, Horne, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 84, bnr. 2

Også kalt Mektilgjerdet etter huskona (s.d.)