på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset

1890: gnr. 2, Bogge indre, bnr. 9, Gammelgjerdet
Fra 1964: gnr. 61

Kalt Pegarden, trolig etter Per Olsson (s.d.)