på Øvre Rabben, Hjellen, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass

Også kalt Matsrabben etter husmannen (s.d.)