på bnr. 1, Indre Bogge, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 2, Bogge Indre, bnr. 1, Baardgarden. Skyld: 3 mark 18 øre
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 1

Også kalt Bårdstua etter selveier fra 1756