på bnr. 3, Haustenga, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 52, Haustengen, bnr. 3, Haustengen. Skyld: 78 øre
Fra 1964: gnr. 111, bnr. 3