på Hellerabben, Helle, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass sør for bnr. 6, Elvetun