på bnr. 2, Haustenga, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 52, Haustengen, bnr. 2, Haustengen. Skyld: 97 øre
Fra 1964: gnr. 111, bnr. 2