i Nerlia, Ytre Lange, Nesset

Gnr. 116, bnr. 1

Også kalt Ytre Langelia, Lia og Oppistua