på bnr. 3, Høvika, Nesset

Gnr. 21, bnr. 3

Kalt Aslakstua etter bruker fra 1768