på Horne, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Horne
Fra 1964: gnr. 84

Skrivemåter
Horne (vedtatt av klagenemnda 29.10.2013)
Honne (avslått av klagenemnda 29.10.2013)
Hånde (avslått av klagenemnda 29.10.2013)