på Ytre Vike, Vike, Nesset

Gnr. 78, bnr. 3

Kalt Øygarden i 1741