Matrikkel
1950: gnr. 43, Helle, bnr. 4, Helle. Skyld: 2 mark 2 øre
Fra 1964: gnr. 102, bnr. 4