på Hargota ytre, Hargota, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 26, Hargoten, bnr. 1, Hargoten Ytre. Skyld: 90 øre