i Heraust, Hanset, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Hanset, bnr. 2, Hanset. Skyld: 2 mark 18 øre
Fra 1964: gnr. 100, bnr. 2