på Grønfeta, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 57, Grønfeten