i Garden, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 427, bnr. 5

Uttale: Garn
Også kalt Neri garda