på Romkallen, Aukra

Sivil tilhørighet
Før 1838: Sund tinglag
Fra 1.1.1838: Aukra kommune
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 30, Romkallen. «Alm. skr. Remkald». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=128
Fra 2020: gnr. 430

Skrivemåter
Romkallen (godkjent av kartverket, anbefalt form)
Rongkallen (godkjent av kartverket 1974)
     RæmKald, 1744 (Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49, fol. 259 a)
     Røn Kallen, 1710 (Romsdal tingbok 1707–11, fol. 128 b)

På Otrøya