i Steinhakket, Frisvoll, Nesset

Kalt Hakkjet

Umatrikulert plass under gnr. 73, bnr. 1