på Hammervoll, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 27, Hammervoll. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27