i Olsmedbakken, Molde

Trolig oppkalt etter smed Ola Mikalsson Aune. Han og familien bodde på mnr. 137 fra 1768.
Ifølge Leo Oterhals' bok Folket ved fjorden (1990) har Olsmedbakken navn etter «Ole Olsen smed som bodde ved den gamle bygrinda øverst i bakken. Hans enke Berethe Johnsdatter er nevnt i byens pantebok i 1794.» Dette er nok en sammenblanding av smed Ola Olsson Honnstad, som bodde på Moldegjerdet, og skipstømmermann Ola Olsson Kavli, som bodde øverst i Olsmedbakken. Dette er igjen basert på overlærer J. A. Schneiders misforståelse i en fotnote til kjøpmann T. J. Owrens «Optegnelser om Molde» (Trondhjemske samlinger, 1902).

Skrivemåter
Ols-Smed Bakken, 1788 (Bolsøy mini. 1759–93, fol. 61 b, https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630005)
Olssmed-Bachen, 1794 (Molde pantebok 1748–1823, s. 408, https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207)
Ole Smeds Bakken, 1796/97 (Molde pantebok 1748–1823, s. 437, https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610221)
Olsmed Bakken (Molde branntakst 1807, fol. 27 b, mnr. 137, https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031)

Etter bybrannen i 1916 ble gateløpet lagt litt lenger sør