i Gusjåsen, Nesset

Gnr. 9 (Litl-Gusjåsen) og 10 (Stor-Gusjåsen)