i Herut, Hanset, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 41, Hanset, bnr. 1, Hanset. Skyld: 3 mark 67 øre
Fra 1964: gnr. 100, bnr. 1