i Nedgarden, Stubøen, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 55, Stubøen, bnr. 1, Stubøen Nedre. Skyld: 2 mark 96 øre

Også kalt Bruneset