på bnr. 1, Hammervoll, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 27, Hammervoll, bnr. 1, Hammervoll. Skyld: 3 mark. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27