på Elgeneset, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1890: gnr. 59, Elgenes
Fra 1964: gnr. 118

Skrivemåter
Elgeneset (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Elgenes (godkjent av kartverket 1977)