i Eikesdalsvatnet, Nesset

Ikke-godkjent skrivemåte (2012)
Eikedalsvatnet (foreslått 1995)

Innsjø