på Solbjøra austre, Solbjøra, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 25, Solbjørg, bnr. 1, Solbjørg Østre. Skyld: 2 mark 93 øre