på Hjellan, Frisvoll, Nesset

Kalt Madsreiten

I 1900 umatrikulert plass under bnr. 7

3.9.1949 utskilt som bnr. 18, Lunheim

Frisvoll var gnr. 73 fra 1.1.1964