i Herned, Sandnes, Nesset

Matrikkel
1840: mnr. 100, Vistdal-Sandnæs, lnr. 12, Vistdal Sandnæs. Skyld: 5 daler 2 ort 4 skilling

Bruket ble delt (i senere bnr. 1 og 2) ved skylddelingsforretning i juli 1868