på Eresfjord kyrkjegard, Nesset

Til det nittende århundre også kalt Sira (formelt endret 1774)