på Reitan, Eikesdal, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Fra 1964: gnr. 79, bnr. 1 og 2