Øst for elven, oppunder berget (omtrent der Romsdalsgata senere ble anlagt)
Vest for elven, sør for berget som strekker seg vestover til nedenfor kirken