på Stegan, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 27, bnr. 4

Dativ: «på Stegå»

På Otrøya