på mnr. 24, Myra, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Myhren, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
Senere Myrabakken 20. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109040

Se også fhv. mnr. 24 på Reknesrøysan