i Eikesdal, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eikesdalen
Fra 1964: gnr. 79

     Gjenom fleire hundrad år, segjest det, førde Oppigards-bøndene, som var skrivekunnige karar, bok yver dei viktigaste hende i ætta og bygda.
     Denne boka, i skinnband, er diverre kring 1870–80-åra burtkomen, helst stolen, men det lever enno fleire eikesdøler som hev set henne og veit å fortelja um henne.

     (Asbjørn Øverås, I Bjørnsons fote-far, 1936, s. 19)

Poststed
6472 Eikesdal