på Samset, Steinsvoll, Nesset

Sivil tilhørighet
Før 1964: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
8.7.1925 utskilt fra bnr. 5
1950: gnr. 16, Steinsvoll, bnr. 7, Samset. Skyld: 2 øre