på Neset (bnr. 14), Eidsvåg, Nesset

Matrikkel
Opprinnelig husmannsplass
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 14, Neset. Skyld: 34 øre