på bnr. 1, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 1, Larsstuen. Skyld: 3 mark 1 øre

Kalt Larsstua etter selveier fra 1745 (s.d.)