på Myran, Ræstad, Aukra

På Otrøya

Gnr. 27, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune