på bnr. 2, Bergset, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 44, Bergset, bnr. 2, Berset. Skyld: 4 mark 25 øre
Fra 1964: gnr. 103, bnr. 2

Tidligere kalt Toregarden etter brukeren Tore Olsson (s.d.)
Deretter kalt Aslakgarden etter brukeren Aslak Gunnarsson (s.d.)