på bnr. 7, Bergset, Nesset

Lnr. 199 b
Bruk under gnr. 103 fra 1890

Kalt Trondgarden