på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 21, Liedgaarden. Skyld: 2 mark 60 øre

Kalt Liedgarden etter selveier fra 1823